Expositie

In oktober 2021 toonde ik tijdens een solo-expositie een dwarsdoorsnede van mijn werk in de voormalige synagoge te Weesp. Een nieuwe expositie is in voorbereiding.