Ongedachte beelden

Mijn doel  is ‘ongedachte beelden’ te serveren. Min of meer abstracte beelden, gevat in schilderijen, foto’s of tekeningen. Ze hebben hun ontstaan te danken aan een grote diversiteit aan indrukken of voorstellingen, maar zijn toch vooral het product van het spel der verbeelding.

Lente

En toen was het lente.  Het seizoen van een oneindig lijkende bloei. Het seizoen ook waarin zich naast alle groentinten  andersoortige vernieuwingen tonen.  Het is tijd voorWhen red appears: een fragment van mijn nieuwste schilderij in wording.